تاريخ روز : سه شنبه 01 تیر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری بوعلی

  

اطلاعات عمومی 

 

 

  لطفاً جهت تکمیل اطلاعات سهامداری خود اقدام نمایید.

 

نام کاربری "کد بورسی" و رمزعبور "شماره شناسنامه/شماره ثبت"


میباشد.

 

در صورت هرگونه سوال با شرکت تماس حاصل فرمایید.